Introduktion till Vänsterpartiets historia

9 Dec

Det här är tänkt som en kortversion av Vänsterpartiets brokiga historia. Fokus ligger på organisatoriska och politiska brytningspunkter, snarare än vardagsarbetet. Läs mer

Annonser

”Den leninistiska partimodellen” – myten som blev verklighet

14 Okt

Lenin omringad av andra RSDAP-medlemmar, 1896.

En populär föreställning gör gällande att splittringen inom den ryska socialdemokratin 1903, mellan ”bolsjeviker” och ”mensjeviker”, grundade sig i väsensskilda synsätt på organisationsfrågor. Vanligtvis beskrivs mensjevikernas ståndpunkt som att de förordade ett brett parti som var öppet för alla arbetare, medan bolsjevikerna sägs ha förordat ett strikt disciplinerat parti baserat enbart på en elit av ”yrkesrevolutionärer”. Underförstått antyder formuleringen om ”yrkesrevolutionärer” också att bolsjevikerna eftersträvade ett politiskt smalt parti, enbart till för folk med en fullständig revolutionär renhet.

Detta är en beskrivning som i stora drag har delats av de flesta vänsterriktningar, såväl som borgare. Inte konstigt då att föreställningen är så djupt rotad i alla delar av arbetarrörelsen och vänstern!
Men stämmer bilden verkligen? Läs mer

Ture Nerman – Till den röda ungdomen

20 Sep

Nedanstående är en festdikt som framfördes av Ture Nerman på Socialdemokratiska Ungdomsförbundet (SDUF) tioårsjubileum. För vidare information om SDUF, se föregående artikel i ämnet. Läs mer

Socialdemokratiska Ungdomsförbundet – det gemensamma ursprunget

12 Jun

Per-Albin Hansson några år senare än 1905.

1917 startades Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU), och fyra år senare uppstod Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund (SKU, idag Ung Vänster). Det många inte känner till är att det innan 1917 fanns ett gemensamt ungdomsförbund för arbetarrörelsen – Socialdemokratiska Ungdomsförbundet (SDUF). Läs mer

Rosa Luxemburg – Hur uppkom förstamajfirandet?

28 Apr

Artikel om Första Majfirandets uppkomst, ursprungligen publicerad i ”Sprawa robotnicza” (Arbetarsaken), Paris i februari 1894. Transkriberad och publicerad på Marxist Internet Archive. Läs mer

Till det amerikanska folket!

18 Mar

Nedanstående är en hälsning från Första Internationalens Generalråd till det amerikanska folket, vid segern över sydstatarna och slaveriet 1865. Internationalen gratulerade till segern och slaveriets avskaffande, men uppmanade det amerikanska folket: ”Låt era medborgare förklaras fria och jämlika, utan reservationer”. Läs mer

Lärdomar av den iranska revolutionen 1979

14 Mar

Massiva demonstrationer under den iranska revolutionen 1979.

I den här artikeln beskriver Alexander Regander den iranska revolutionens utveckling under slutet av 1970-talet. Författaren menar att arbetarklassen i praktiken hade makten i sin hand men under ledning av Tudehpartiet (det Sovjetvänliga officiella kommunistpartiet) öppnade upp för Khomenei. Det iranska prästerskapet använde en anti-kapitalistisk och anti-imperialistisk retorik för att vinna förtroende, medan de byggde upp miliser (”revolutions”garden) som användes för att krossa de demokratiska arbetarråden och fackföreningarna. Regander menar att revolutionen kunde ha fått ett annat resultat, och försöker dra lärdomar för kampen i Mellanöstern idag. Artikeln publicerades nyligen i tidningen Avanti. Har du själv erfarenheter av revolutionen i Iran? Hör av dig till vansterhistorikerna@wordpress.com! Vi publicerar gärna fler versioner av den iranska revolutionens förlopp. Läs mer