Arkiv | december, 2010

Kommunisterna som bekämpade Stalin

22 Dec

Lenin och Trotskij med Röda Armé-soldater i S:t Petersburg.

Vi publicerar här ett utdrag ur kapitlet ”Partikampens sista fas” i Leo Trotskijs självbiografi ”Mitt liv”. Översättningen är gjord av Göran Källqvist och Martin Fahlgren och publicerades ursprungligen på Marxistiska Internetarkivet. Utdraget berör den sista fasen av den öppna partistriden inom Sovjetunionens Kommunistiska Parti, runt partikongressen 1927. Efter Lenins död år 1924 bildades en ledartrio bestående av Stalin, Kamenev och Zinovjev. Den alliansen kom dock att bli kortlivad, och snart bildades en förenad opposition inom Sovjetunionens Kommunistiska Parti. Under denna sista tid hölls illegala möten som besöktes av tiotusentals kommunister som var kritiska till den riktning Stalin ville föra landet åt. Läs mer

Annonser

Från gudinnekult till slavsamhälle – en kritisk läsning av Engels

21 Dec

Friedrich Engels.

Kvinnoförtrycket är inte naturgivet, i många tusen år levde människor utan köns- och klassförtryck, menar författaren till denna artikel. Men hur kom det sig att utvecklingen inte fortsatte på den vägen? Kerstin Alfredsson gör i följande artikel ett första längre inlägg som pekar ut några centrala frågeställningar. Läs mer

De korslagda armarnas revolution

20 Dec

Denna artikel om storstrejken 1909 är skriven av David Gelebo, aktiv i Malmö Socialistförening, och baserar sig på hans kandidatuppsats i Idéhistoria. Storstrejken är en milstolpe i den svenska arbetarrörelsens historia. Samtidigt som den slutade i nederlag förtydligade den konflikten mellan arbete och kapital i landet. Läs mer

När indiankvinnorna tvingades in i mansväldet

17 Dec

Denna artikel är skriven av religionsvetaren Erik Rodenborg. Den ger en alternativ bild gentemot den klassiska föreställningen om den västerländska civilisationen och det icke-vita barbariet. Artikeln ger en ny vinkel på kolonialismens följder för de koloniserade. Läs mer

Black Hawks kapitulationstal (1832)

16 Dec

1832 genomfördes ett uppror i Illinois och Michigan i USA, som riktade sig mot fredsavtalet från 1804, genom vilket kolonisatörerna fick rätten till stora mängder indiansk mark. Indianerna ansåg att de vita hade lurat dem att skriva på avtalet under falska förespeglingar, och inledde ett uppror under ledning av bl.a. hövdingen Black Hawk. I detta sista kapitulationstal tog han farväl av sitt folk, som han förutspådde snart skulle fördärvas av kolonisatörernas ”civiliserade” barbari. Den förutspåelsen får en sorglig inramning mot bakgrund av de nordamerikanska indianeras nuvarande situation. Läs mer

Kommunisternas nya program

15 Dec

År 1943 upplöstes den Kommunistiska Internationalen (Komintern), som del av Stalins diplomatiska strävanden. Innan dess hade de olika kommunistpartierna haft Kominterns program från 1929 som gemensam politisk grund. Mot denna bakgrund beslutade sig Sveriges Kommunistiska Parti för att tillsätta en programkommission med uppdrag att utarbeta ett nytt partiprogram. Läs mer

Inget riktigt klasshat?

14 Dec

Brantingmonumentet i Stockholm.

Den här texten om svensk arbetardiktning som del av det socialdemokratiska skötsamhetsprojektet publicerades från början på bloggen ”Fiendeland”, som samlar och kommenterar poesi från ett socialistiskt perspektiv. Den är skriven av Olof Holmgren, som för närvarande studerar vid Malmö Högskola. Kontakt kan fås via fiendeland@gmail.com. Läs mer