Kommunisternas nya program

15 Dec

År 1943 upplöstes den Kommunistiska Internationalen (Komintern), som del av Stalins diplomatiska strävanden. Innan dess hade de olika kommunistpartierna haft Kominterns program från 1929 som gemensam politisk grund. Mot denna bakgrund beslutade sig Sveriges Kommunistiska Parti för att tillsätta en programkommission med uppdrag att utarbeta ett nytt partiprogram.

Som utgångspunkt tog man Socialdemokratiska Arbetarepartiets ”allmänna grundsatser” från år 1920.  Vid den tidpunkten hade det svenska kommunistpartiet vind i seglen med anledning av Sovjetunionens seger vid Stalingrad. De närmaste åren därefter upprättades med Röda Arméns understöd ett flertal så kallade ”folkdemokratier” runt om i Östeuropa. 1944 vann SKP 10,3% av rösterna i riksdagsvalet (en uppgång med 6,79%).

Samtidigt höll SAP på att revidera sitt partiprogram. Man hoppades på att vinna över stora mängder av socialdemokratiska medlemmar, och SKP-ledaren trodde att bildandet av ett ”marxistiskt enhetsparti” med huvuddelen av dåvarande socialdemokratins medlemmar var aktuellt. CH Hermansson skrev i en artikel att ”vi är på väg mot makten”.

Det är ett parti som tre år tidigare hade varit på vippen att illegaliseras och nu såg en ljusnande framtid framför sig, som framträder i det här häftet från 1944. Titeln är Kommunisternas nya program (1944)”. Häftet inleds med en presentation, därpå följer programkommissionens förslag till grundsatser för Sveriges Kommunistiska Parti.

Annonser
%d bloggare gillar detta: