Arkiv | mars, 2011

Till det amerikanska folket!

18 Mar

Nedanstående är en hälsning från Första Internationalens Generalråd till det amerikanska folket, vid segern över sydstatarna och slaveriet 1865. Internationalen gratulerade till segern och slaveriets avskaffande, men uppmanade det amerikanska folket: ”Låt era medborgare förklaras fria och jämlika, utan reservationer”. Läs mer

Annonser

Lärdomar av den iranska revolutionen 1979

14 Mar

Massiva demonstrationer under den iranska revolutionen 1979.

I den här artikeln beskriver Alexander Regander den iranska revolutionens utveckling under slutet av 1970-talet. Författaren menar att arbetarklassen i praktiken hade makten i sin hand men under ledning av Tudehpartiet (det Sovjetvänliga officiella kommunistpartiet) öppnade upp för Khomenei. Det iranska prästerskapet använde en anti-kapitalistisk och anti-imperialistisk retorik för att vinna förtroende, medan de byggde upp miliser (”revolutions”garden) som användes för att krossa de demokratiska arbetarråden och fackföreningarna. Regander menar att revolutionen kunde ha fått ett annat resultat, och försöker dra lärdomar för kampen i Mellanöstern idag. Artikeln publicerades nyligen i tidningen Avanti. Har du själv erfarenheter av revolutionen i Iran? Hör av dig till vansterhistorikerna@wordpress.com! Vi publicerar gärna fler versioner av den iranska revolutionens förlopp. Läs mer

Saltsjöbadsavtalet – seger eller svek?

9 Mar

Saltsjöbadsavtalet undertecknas.

Den 20 december 1938 undertecknades ett avtal som kommit att forma Sveriges historia – Saltsjöbadsavtalet. Vid den tidpunkten gick kritikens vågor höga mot avtalet, som av många fackligt aktiva, även på central nivå, sågs som ett svek. Läs mer

Första Internationalen: Vi har fortfarande en värld att vinna!

3 Mar

Anslag för konferensen i London där Första Internationalen bildades.

Den 28:e september år 1864 bildades Första Internationalen i S:t Martins Hall i London. Karl Marx var inbjuden till mötet, som organiserades på initiativ av den brittiska fackföreningsrörelsen, vilken ännu var i sin linda. Trots att han intog en åskådarroll på grundningsmötet blev han föreslagen och invald i det så kallade Generalrådet, Internationalens högsta ledning. Läs mer