Första Internationalen: Vi har fortfarande en värld att vinna!

3 Mar

Anslag för konferensen i London där Första Internationalen bildades.

Den 28:e september år 1864 bildades Första Internationalen i S:t Martins Hall i London. Karl Marx var inbjuden till mötet, som organiserades på initiativ av den brittiska fackföreningsrörelsen, vilken ännu var i sin linda. Trots att han intog en åskådarroll på grundningsmötet blev han föreslagen och invald i det så kallade Generalrådet, Internationalens högsta ledning.

Marx var ensam som revolutionär historiematerialist bland en spretig skara av moderata brittiska fackföreningsledare, franska antipolitiska anarkister respektive kravallivrare, italienska republikaner och så vidare. Med tanke på det hade han en imponerande förmåga att vinna gehör för sin politiska linje. Vid ett tillfälle förklarade han för Engels att vi måste vara ”starka i sak och måttfulla i form”. För att blidka utopisterna slängde han in några referenser till sanning, moral och rättvisa i den s.k. Inauguraladressen, ett slags upprop till världens arbetare.

Ett av de första dokumenten som antogs var ”General Rules”, ett slags kombination av politisk plattform och stadgar. Detta tämligen kortfattade dokument ord inleds av en politisk text som omfattar bara 300 ord. Där slås fast att arbetarklassens frigörelse måste vara dess eget verk, och att dess ekonomiska frigörelse ”är det stora mål i relation till vilket varje politisk rörelse måste underordnas som ett medel för dess förverkligande”.1 Denna frigörelsekamp syftar inte till klassprivilegier, utan till lika rättigheter och skyldigheter, och avskaffandet av all klassmakt. Vidare förklarar man att alla ansträngningar hade misslyckats p.g.a. bristen på en internationell enhet i solidaritet mellan arbetarklassen i olika länder.

Det kan här påpekas att redan när Marx var med och bildade Kommunisternas Förbund år 1847 var det från första stund en internationell organisation. Detta verkar har varit så självklart för de inblandade att man inte gjorde några stora utsvävningar om den saken. I centrum för Marx stod arbetarklassens väg från undertryckt, splittrad underklass till en enig, kämpande rörelse. Det handlade om att bygga upp fackföreningar från grunden och organisera sig till en politisk kraft som kunde erövra statsmakten.

Men redan 1866 kritiserade Marx fackföreningsrörelsen för att fokusera för mycket på enbart lokala strider, och att man borde till fullo förstå sin centrala roll i kampen mot löneslaveriet i sig. Han beskrev fackföreningarna som centra för organisering av arbetarklassen med sikte på statsmakten, och menade att fackföreningarna inte bara behövs för ”gerillastriderna mellan arbete och kapital”, utan som en kraft för att övervinna ”själva systemet baserat på lönearbete och kapitalvälde”.2

Om arbetarklassen inte erövrade den politiska makten riskerade man, menade Marx, att drabbas av samma öde som de tidiga kristna som underlät att störta det gamla systemet, och som därför ”aldrig fick ett kungarike i denna värld”. Sedermera kom Första Internationalen att slitas sönder av interna splittringar mellan marxister och anarkister, men det som inte kunde raderas var framväxten av starka arbetarorganisationer i ett flertal länder. Vid Andra Internationalens kongress 1889 beskrev Wilhelm Liebknecht den Första Internationalens historiska bedrift:

”Liksom förtrupperna i de gamla tiderna var tvungna att kasta sina spjut långt in i fiendens led över fiendefortens murar för att mana massorna att störta framåt, kastade Internationella Arbetarassociationen den internationella frihetskampens svärd långt i förväg, rakt in i motståndararmén, in i själva hjärtat av det kapitalistiska styrkefästet, och arbetarklassen vällde fram för att besvara spjuten, för att krossa fiendens armé, och erövra borgen med storm.”3

Vi har kommit långt i kampen, men vi har fortfarande en värld att vinna!

Erik Andersson, redaktör för Vänsterhistorikerna

1General Rules, 1864

2Instructions for the delegates of the General Council, 1866

3Citerad i History of The First International, G.M Stekloff

Annonser
%d bloggare gillar detta: