Saltsjöbadsavtalet – seger eller svek?

9 Mar

Saltsjöbadsavtalet undertecknas.

Den 20 december 1938 undertecknades ett avtal som kommit att forma Sveriges historia – Saltsjöbadsavtalet. Vid den tidpunkten gick kritikens vågor höga mot avtalet, som av många fackligt aktiva, även på central nivå, sågs som ett svek. Det tillkom efter en historisk period i svensk historia då Sverige varit världsledande i antalet strejker – en välorganiserad arbetarklass sökte försvara sig mot kristidsangreppen från kapitalet.

Den socialdemokratiska ledningen och borgarklassen var angelägna om att upprätta lugn på svensk arbetsmarknad, som del av folkhemsprojektet. Detta gjordes genom att LO-ledningen undertecknade detta avtal, som kraftigt inskränkte fackföreningsrörelsens självständighet, medan arbetsgivarna fick erkänna fackföreningarnas rätt att existera och förhandla.

Förutom att avtalet väckte stark opposition i fackföreningsrörelsen, motsatte sig även Sveriges Kommunistiska Parti – socialdemokratins främste konkurrent i arbetarrörelsen  – avtalet. Inställningen till Saltsjöbadsavtalet kom att bli en avgörande skiljelinje mellan de arbetare som motsatte sig klassamarbetspolitiken, och de som ansåg denna som klok. Vi publicerar här ett häfte utgivet av SKP (numera Vänsterpartiet) år 1939, skrivet av Gösta Kempe. Det innehåller också Saltsjöbadsavtalet i sin helhet. Gösta Kempe – Saltsjöbadsavtalet med kommentarer (1939)

Annonser
%d bloggare gillar detta: