Till det amerikanska folket!

18 Mar

Nedanstående är en hälsning från Första Internationalens Generalråd till det amerikanska folket, vid segern över sydstatarna och slaveriet 1865. Internationalen gratulerade till segern och slaveriets avskaffande, men uppmanade det amerikanska folket: ”Låt era medborgare förklaras fria och jämlika, utan reservationer”.

Till det amerikanska folket

Medborgare av den Stora Republiken!

Återigen tar vi oss friheten att adressera er. Denna gång inte i sympati eller ledsenhet, utan för att gratulera er. Om vi inte hade sympatiserat djupt med er i era timmar av sorg, när era fiender såväl hemma som utomlands verkligen försökte att störta er regering och de principer om universell rättvisa som den baserades på, skulle vi inte ha understått oss att gratulera er till er framgång.

Men vi har aldrig tvekat i vår trohet till er sak, som också är den samlade mänsklighetens sak; inte heller betvivlade vi dess slutliga triumf, ens i de svåraste stunderna av motgång.

Med stark känsla för och trohet till dessa principer om jämlikhet och samfällt broderskap för vilket ni drog svärdet, var vi övertygade om att när slaget avslutats och segern vunnits, skulle det återigen återföras till sin svärdsskida och freden återställas inom era gränser, till hela ert folks glädje.

Våra förhoppningar har rättfärdigats av resultaten. Er kamp är det enda kända exemplet på att en regering har kämpat för folkets frihet, mot en del av sin egen befolkning.

För det första måste vi gratulera er till att kriget har avslutats och unionen bevarats. Stjärnbaneret, som en gång plumpt revs ner av era egna söner, fladdrar återigen i brisen från Atlanten till Stilla Havet, och vi hoppas att den aldrig igen kommer att förolämpas av era egna barn, eller någonsin mer vaja över slagfält, antingen p.g.a. samhällsoro eller krig i fjärran.

Må de vilseledda medborgare som uppvisade mod på slagfältet för en ohelig sak visa lika stora iver i att hjälpa till att läka de skador de har orsakat, och i att återställa freden till ert gemensamma land.

Vi måste också gratulera er till att orsaken till dessa år av lidande nu har avskaffats – slaveriet finns ej mer. Denna mörka fläck på er i övrigt rättfärdiga vapensköld har raderats för evigt. Aldrig mer ska försäljarens klubba handla med mänskligt kött och blod på era marknadsplatser, vilket fått mänskligheten att rysa åt dess kalla barbari.

Era mest nobla söner har offrats för att radera dessa fläckar; ödeläggelsen har spridit sitt svarta bårtäcke över ert land som gottgörelse för er historia. Idag är ni fria, renade av ert förflutna lidande. En ljusare framtid gryr över er ärofulla Republik, och lär denna läxa till den gamla världen – Att en folkets regering utformad av folket är till för folket och inte för ett privilegierat fåtal.

Eftersom vi har haft äran att uttrycka vår sympati för era lidanden, och ett ord av uppmuntran för era ansträngningar och gratulerat er till er seger, tillåter vi oss att också tillägga ett ord av råd inför framtiden.

En orättvisa mot en del av ert folk har givit sådana förskräckliga följder – låt det upphöra. Låt era medborgare förklaras fria och jämlika, utan reservationer. Om ni misslyckas i att ge dem medborgerliga rättigheter, medan ni kräver att de uppfyller sina medborgerliga skyldigheter, kommer det fortfarande att återstå en framtida kamp som än en gång kan komma att befläcka ert land med ert folks blod.

Europas och världens ögon är riktade mot era försök till återuppbyggnad, och fienderna står ständigt beredda att klämta i klockorna för de republikanska institutionernas störtande, så fort minsta chans ges. Vi varnar er därför, som bröder i den gemensamma saken, att avlägsna varje boja från frihetens kropp, och er seger kommer att bli fulländad.

Annonser
%d bloggare gillar detta: