Ture Nerman – Till den röda ungdomen

20 Sep

Nedanstående är en festdikt som framfördes av Ture Nerman på Socialdemokratiska Ungdomsförbundet (SDUF) tioårsjubileum. För vidare information om SDUF, se föregående artikel i ämnet.

SDUF var mellan 1903-1917 socialdemokratins ungdomsförbund. Genom sin anti-militarism och kritik av parlamentarismens kompromissmakeri hamnade man i konflikt med partiledningen. Nermans dikt ger en inblick i det socialdemokratiska ungdomsförbundets anda.

Ture Nerman – Till den röda ungdomen

Prolog vid Socialdemokratiska Ungdomsförbundets tioårsfest i mars 1913

Ljus – ljus över landet, det är det vi vill
sol över orättens gränder och all nöd som är till!
Eld, eld i mörka natten till värme och till ljus,
till att lysa folket i bygget på framtidens hus!

”Fram i arbetets här och fram i ungdomens led!”
Den sången var det vi längtat, vi reste oss och sjöng med.
Den kom som en vårvind virvlande i våra hjärtans rum,
ett det unga kämpande livets evangelium

Vi sjöng med heta munnar sats efter sats,
vi sprang framför den stora hären – där är ungdomens plats.
Vi var barn av svält och fasor, av mörka miljoners ätt,
vi reste vår fana vid fronten – det är ungdomens rätt

Det blev strid och det blev stormar och väl stundom ett nederlag,
det blev tvist i egna leder om vägen en dag,
men klövs vi inåt, utåt var och förblir vi ett,
vi alla gamla och unga som slåss för frihet och rätt.

Ska jag sjunga om glöden som bar oss i framgångens ljusa vår?
Ska jag sjunga om förföljelsens och mödornas år?
Ska jag sjunga om sol, kamrater, och om segrar vi vann,
om händer som höll i våra och om tro som brann?

Ska jag sjunga de röda dukarna, som fladdrat över vårt tåg,
orden som värmde och välvde det unga blodets våg,
den sega vardagsfejden mot dumhetens spe och skratt,
ska jag tälja de tusen drömmar i ensam natt?

Ack, det är ej poeter och rimmare du tarvar, mitt förbund,
att kväda ditt lov i lugnets och högtidens stund.
Din man är kämpen med stridens, icke fridens håg.
Vid gud, det är nästan skamligt att ge dig en festprolog.

Det går nästan för hastigt undan med kommittéer och mandat.
Vi sitter oss mer än slår oss till vår framtidsstat.
Det är fara värt vårt slagfält börjar likna ett mäklarbord,
och det ser nära nog ut som köttet skulle börja bli ord.

Vi går här och räknar valmän och väger vinst och förlust,
men vi bokförde aldrig i siffror våra tjuguårs kämpamust.
Och där står likväl som ett skimmer längst inne i minnets vrå
av forna fattiga dagar, säg, var vi ej rikare då?

Dock, tron som lyste vår ungdom, våra första röda år,
hatet som sjöd och kärleken som lyfte oss högt en vår,
de har inte slocknat om också där föll lite aska på,
och nu jäser det åter i djupet under ytans grå.

Se, jag hör ur fjärran det dåna, och mitt blod sjunger högt därvid,
jag hör det befriande bruset av Handslingens stora tid.
Nu nalkas elden och faran – nästa dag kanske gnistan tänt –
jag hör öppnas ute i världen Massornas parlament.

Det har gått ett par år, kamrater, sen den marsdag en gång
vi höjde först vår egen fana på stång.
Vi är några vintrar äldre, några höstar mognare ock,
men några nya vårar har väl också blåst genom vår rock.

Och, kamrater, om än vi samlats till jubileum idag,
minns att ej till fester skapades ungdemokraternas lag.
För striden står vi i världen, vi är födda med svärd i hand.
Vi är till för att storma ett fäste och sätta en morgon i brand.

Vi är eldens och kampens ungdom. Där klassernas fejd går het,
där väntar oss våra fanor i drabbningens tête,
där, om än orättens borg står som ett berg på sin grund,
vid ungdomsmarschens toner bryter vi ned den i förbund!

Öde, skänk oss stormen! I stormen växer människan stor.
Giv oss lynne av mars som fött oss, vårens och upprorets mor!
Giv oss hat och giv oss kärlek att stiga i vindars brus
och tända ljus över landet, tända en värd i ljus!

‎Det är stort att storma i ungdomen – det är större att evigt ung
gå fram genom årens smuts, genom vardag tung
Låt oss vandra troget unga! I det löftet till livets år
väl mött, kamrater av marsdar, av den röda ungdomens vår!

Annonser
%d bloggare gillar detta: