Arkiv | Arbetarrörelsens barndom RSS feed for this section

Socialdemokratiska Ungdomsförbundet – det gemensamma ursprunget

12 Jun

Per-Albin Hansson några år senare än 1905.

1917 startades Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU), och fyra år senare uppstod Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund (SKU, idag Ung Vänster). Det många inte känner till är att det innan 1917 fanns ett gemensamt ungdomsförbund för arbetarrörelsen – Socialdemokratiska Ungdomsförbundet (SDUF). Läs mer

Annonser

Rosa Luxemburg – Hur uppkom förstamajfirandet?

28 Apr

Artikel om Första Majfirandets uppkomst, ursprungligen publicerad i ”Sprawa robotnicza” (Arbetarsaken), Paris i februari 1894. Transkriberad och publicerad på Marxist Internet Archive. Läs mer

Till det amerikanska folket!

18 Mar

Nedanstående är en hälsning från Första Internationalens Generalråd till det amerikanska folket, vid segern över sydstatarna och slaveriet 1865. Internationalen gratulerade till segern och slaveriets avskaffande, men uppmanade det amerikanska folket: ”Låt era medborgare förklaras fria och jämlika, utan reservationer”. Läs mer

Första Internationalen: Vi har fortfarande en värld att vinna!

3 Mar

Anslag för konferensen i London där Första Internationalen bildades.

Den 28:e september år 1864 bildades Första Internationalen i S:t Martins Hall i London. Karl Marx var inbjuden till mötet, som organiserades på initiativ av den brittiska fackföreningsrörelsen, vilken ännu var i sin linda. Trots att han intog en åskådarroll på grundningsmötet blev han föreslagen och invald i det så kallade Generalrådet, Internationalens högsta ledning. Läs mer

Ernst Wigforss: ”Manifestet tände elden” (1962)

12 Jan

Denna artikel skrevs år 1962 av den socialdemokratiske ideologen Ernst Wigforss, som var finansminister under perioderna 1925-26, 1932-36 och 1936-49. Ursprungligen skriven för tidningen Arbetet i februari 1962 som del av artikelserien Partiprogram och dagspolitik, som hängde ihop med socialdemokratins dåvarande diskussion om nytt handlingsprogram. Artikelserien utgavs senare samma år som skrift med titeln Är du socialist?. I dessa tider då liberala krafter blir allt mer högludda inom socialdemokratin är Wigforss artikel en påminnelse om den historiska epok under vilken marxismen erkändes som grundläggande för hela arbetarrörelsen. Wigforss lyfter i artikeln särskilt fram kapitalkoncentrationen och insikten om att arbetarklassens befrielse måste vara dess eget verk som Kommunistiska Maniftestets viktigaste bidrag. Läs mer

De korslagda armarnas revolution

20 Dec

Denna artikel om storstrejken 1909 är skriven av David Gelebo, aktiv i Malmö Socialistförening, och baserar sig på hans kandidatuppsats i Idéhistoria. Storstrejken är en milstolpe i den svenska arbetarrörelsens historia. Samtidigt som den slutade i nederlag förtydligade den konflikten mellan arbete och kapital i landet. Läs mer

Socialdemokraterna 120 år – Åter till de socialistiska rötterna

13 Dec

Första maj-demonstration i Stockholm 1899.

Denna artikel skrevs vid Socialdemokratiska Arbetarepartiets 120-årsjubileum förra året. Artikelförfattaren Lena Ericson Höijer arbetar inom vården i Stockholm, och har varit aktiv inom socialdemokratin sedan 70-talet. Temat om striden mellan liberala och socialistiska strömningar inom arbetarrörelsen är i allra högsta grad aktuell idag.

Läs mer