Arkiv | Historiesyn RSS feed for this section

Före manssamhället

17 Jan

Marija Gimbutas (1921-1994).

Fanns det en tid då kvinnor och män var jämlika? Hur hänger det ihop med klassamhällets uppkomst…och varför är dessa frågor så kontroversiella inom akademin? Dessa frågor ställer sig religionsvetaren Erik Rodenborg i den här artikeln om den litauiska arkeologen Marija Gimbutas forskning. Läs mer

Annonser

Varför är historia revolutionärt?

15 Jan


Revolutionära kvinnor under spanska inbördeskriget.

Varför är historia revolutionärt? Frågan rymmer ett djärvt påstående, men Vänsterhistorikerna ryggar inte undan för sådant. Men vad finns det egentligen för argument för det påståendet? Läs mer

Ernst Wigforss: ”Manifestet tände elden” (1962)

12 Jan

Denna artikel skrevs år 1962 av den socialdemokratiske ideologen Ernst Wigforss, som var finansminister under perioderna 1925-26, 1932-36 och 1936-49. Ursprungligen skriven för tidningen Arbetet i februari 1962 som del av artikelserien Partiprogram och dagspolitik, som hängde ihop med socialdemokratins dåvarande diskussion om nytt handlingsprogram. Artikelserien utgavs senare samma år som skrift med titeln Är du socialist?. I dessa tider då liberala krafter blir allt mer högludda inom socialdemokratin är Wigforss artikel en påminnelse om den historiska epok under vilken marxismen erkändes som grundläggande för hela arbetarrörelsen. Wigforss lyfter i artikeln särskilt fram kapitalkoncentrationen och insikten om att arbetarklassens befrielse måste vara dess eget verk som Kommunistiska Maniftestets viktigaste bidrag. Läs mer

De har tagit våra drömmar ifrån oss

13 Dec

Nedanstående artikel skrevs ursprungligen i augusti år 2007. Författare är Johan Persson, utbildad historielärare och vänsterpartist bosatt i Uppsala. Vi har valt att publicera den som första artikel här på Vänsterhistorikerna, eftersom den uttrycker den anda som kommer att utmärka den här sidan. Se det som en försmak. Läs mer