Arkiv | LO RSS feed for this section

Saltsjöbadsavtalet – seger eller svek?

9 Mar

Saltsjöbadsavtalet undertecknas.

Den 20 december 1938 undertecknades ett avtal som kommit att forma Sveriges historia – Saltsjöbadsavtalet. Vid den tidpunkten gick kritikens vågor höga mot avtalet, som av många fackligt aktiva, även på central nivå, sågs som ett svek. Läs mer

Annonser

De korslagda armarnas revolution

20 Dec

Denna artikel om storstrejken 1909 är skriven av David Gelebo, aktiv i Malmö Socialistförening, och baserar sig på hans kandidatuppsats i Idéhistoria. Storstrejken är en milstolpe i den svenska arbetarrörelsens historia. Samtidigt som den slutade i nederlag förtydligade den konflikten mellan arbete och kapital i landet. Läs mer