Arkiv | Mellanöstern RSS feed for this section

Lärdomar av den iranska revolutionen 1979

14 Mar

Massiva demonstrationer under den iranska revolutionen 1979.

I den här artikeln beskriver Alexander Regander den iranska revolutionens utveckling under slutet av 1970-talet. Författaren menar att arbetarklassen i praktiken hade makten i sin hand men under ledning av Tudehpartiet (det Sovjetvänliga officiella kommunistpartiet) öppnade upp för Khomenei. Det iranska prästerskapet använde en anti-kapitalistisk och anti-imperialistisk retorik för att vinna förtroende, medan de byggde upp miliser (”revolutions”garden) som användes för att krossa de demokratiska arbetarråden och fackföreningarna. Regander menar att revolutionen kunde ha fått ett annat resultat, och försöker dra lärdomar för kampen i Mellanöstern idag. Artikeln publicerades nyligen i tidningen Avanti. Har du själv erfarenheter av revolutionen i Iran? Hör av dig till vansterhistorikerna@wordpress.com! Vi publicerar gärna fler versioner av den iranska revolutionens förlopp. Läs mer

Annonser