Arkiv | Socialdemokratin RSS feed for this section

Socialdemokratiska Ungdomsförbundet – det gemensamma ursprunget

12 Jun

Per-Albin Hansson några år senare än 1905.

1917 startades Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU), och fyra år senare uppstod Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund (SKU, idag Ung Vänster). Det många inte känner till är att det innan 1917 fanns ett gemensamt ungdomsförbund för arbetarrörelsen – Socialdemokratiska Ungdomsförbundet (SDUF). Läs mer

Annonser

Saltsjöbadsavtalet – seger eller svek?

9 Mar

Saltsjöbadsavtalet undertecknas.

Den 20 december 1938 undertecknades ett avtal som kommit att forma Sveriges historia – Saltsjöbadsavtalet. Vid den tidpunkten gick kritikens vågor höga mot avtalet, som av många fackligt aktiva, även på central nivå, sågs som ett svek. Läs mer

Ernst Wigforss: ”Manifestet tände elden” (1962)

12 Jan

Denna artikel skrevs år 1962 av den socialdemokratiske ideologen Ernst Wigforss, som var finansminister under perioderna 1925-26, 1932-36 och 1936-49. Ursprungligen skriven för tidningen Arbetet i februari 1962 som del av artikelserien Partiprogram och dagspolitik, som hängde ihop med socialdemokratins dåvarande diskussion om nytt handlingsprogram. Artikelserien utgavs senare samma år som skrift med titeln Är du socialist?. I dessa tider då liberala krafter blir allt mer högludda inom socialdemokratin är Wigforss artikel en påminnelse om den historiska epok under vilken marxismen erkändes som grundläggande för hela arbetarrörelsen. Wigforss lyfter i artikeln särskilt fram kapitalkoncentrationen och insikten om att arbetarklassens befrielse måste vara dess eget verk som Kommunistiska Maniftestets viktigaste bidrag. Läs mer

Socialdemokraterna 120 år – Åter till de socialistiska rötterna

13 Dec

Första maj-demonstration i Stockholm 1899.

Denna artikel skrevs vid Socialdemokratiska Arbetarepartiets 120-årsjubileum förra året. Artikelförfattaren Lena Ericson Höijer arbetar inom vården i Stockholm, och har varit aktiv inom socialdemokratin sedan 70-talet. Temat om striden mellan liberala och socialistiska strömningar inom arbetarrörelsen är i allra högsta grad aktuell idag.

Läs mer