Arkiv | Stalinism RSS feed for this section

Lärdomar av den iranska revolutionen 1979

14 Mar

Massiva demonstrationer under den iranska revolutionen 1979.

I den här artikeln beskriver Alexander Regander den iranska revolutionens utveckling under slutet av 1970-talet. Författaren menar att arbetarklassen i praktiken hade makten i sin hand men under ledning av Tudehpartiet (det Sovjetvänliga officiella kommunistpartiet) öppnade upp för Khomenei. Det iranska prästerskapet använde en anti-kapitalistisk och anti-imperialistisk retorik för att vinna förtroende, medan de byggde upp miliser (”revolutions”garden) som användes för att krossa de demokratiska arbetarråden och fackföreningarna. Regander menar att revolutionen kunde ha fått ett annat resultat, och försöker dra lärdomar för kampen i Mellanöstern idag. Artikeln publicerades nyligen i tidningen Avanti. Har du själv erfarenheter av revolutionen i Iran? Hör av dig till vansterhistorikerna@wordpress.com! Vi publicerar gärna fler versioner av den iranska revolutionens förlopp. Läs mer

Annonser

Kommunisterna som bekämpade Stalin

22 Dec

Lenin och Trotskij med Röda Armé-soldater i S:t Petersburg.

Vi publicerar här ett utdrag ur kapitlet ”Partikampens sista fas” i Leo Trotskijs självbiografi ”Mitt liv”. Översättningen är gjord av Göran Källqvist och Martin Fahlgren och publicerades ursprungligen på Marxistiska Internetarkivet. Utdraget berör den sista fasen av den öppna partistriden inom Sovjetunionens Kommunistiska Parti, runt partikongressen 1927. Efter Lenins död år 1924 bildades en ledartrio bestående av Stalin, Kamenev och Zinovjev. Den alliansen kom dock att bli kortlivad, och snart bildades en förenad opposition inom Sovjetunionens Kommunistiska Parti. Under denna sista tid hölls illegala möten som besöktes av tiotusentals kommunister som var kritiska till den riktning Stalin ville föra landet åt. Läs mer