Arkiv | Sveriges Kommunistiska Parti RSS feed for this section

Socialdemokratiska Ungdomsförbundet – det gemensamma ursprunget

12 Jun

Per-Albin Hansson några år senare än 1905.

1917 startades Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU), och fyra år senare uppstod Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund (SKU, idag Ung Vänster). Det många inte känner till är att det innan 1917 fanns ett gemensamt ungdomsförbund för arbetarrörelsen – Socialdemokratiska Ungdomsförbundet (SDUF). Läs mer

Annonser

Saltsjöbadsavtalet – seger eller svek?

9 Mar

Saltsjöbadsavtalet undertecknas.

Den 20 december 1938 undertecknades ett avtal som kommit att forma Sveriges historia – Saltsjöbadsavtalet. Vid den tidpunkten gick kritikens vågor höga mot avtalet, som av många fackligt aktiva, även på central nivå, sågs som ett svek. Läs mer

Kommunisternas nya program

15 Dec

År 1943 upplöstes den Kommunistiska Internationalen (Komintern), som del av Stalins diplomatiska strävanden. Innan dess hade de olika kommunistpartierna haft Kominterns program från 1929 som gemensam politisk grund. Mot denna bakgrund beslutade sig Sveriges Kommunistiska Parti för att tillsätta en programkommission med uppdrag att utarbeta ett nytt partiprogram. Läs mer