Arkiv | Uncategorized RSS feed for this section

Introduktion till Vänsterpartiets historia

9 Dec

Det här är tänkt som en kortversion av Vänsterpartiets brokiga historia. Fokus ligger på organisatoriska och politiska brytningspunkter, snarare än vardagsarbetet. Läs mer

Annonser

Ture Nerman – Till den röda ungdomen

20 Sep

Nedanstående är en festdikt som framfördes av Ture Nerman på Socialdemokratiska Ungdomsförbundet (SDUF) tioårsjubileum. För vidare information om SDUF, se föregående artikel i ämnet. Läs mer

Inget riktigt klasshat?

14 Dec

Brantingmonumentet i Stockholm.

Den här texten om svensk arbetardiktning som del av det socialdemokratiska skötsamhetsprojektet publicerades från början på bloggen ”Fiendeland”, som samlar och kommenterar poesi från ett socialistiskt perspektiv. Den är skriven av Olof Holmgren, som för närvarande studerar vid Malmö Högskola. Kontakt kan fås via fiendeland@gmail.com. Läs mer

Socialdemokraterna 120 år – Åter till de socialistiska rötterna

13 Dec

Första maj-demonstration i Stockholm 1899.

Denna artikel skrevs vid Socialdemokratiska Arbetarepartiets 120-årsjubileum förra året. Artikelförfattaren Lena Ericson Höijer arbetar inom vården i Stockholm, och har varit aktiv inom socialdemokratin sedan 70-talet. Temat om striden mellan liberala och socialistiska strömningar inom arbetarrörelsen är i allra högsta grad aktuell idag.

Läs mer

De har tagit våra drömmar ifrån oss

13 Dec

Nedanstående artikel skrevs ursprungligen i augusti år 2007. Författare är Johan Persson, utbildad historielärare och vänsterpartist bosatt i Uppsala. Vi har valt att publicera den som första artikel här på Vänsterhistorikerna, eftersom den uttrycker den anda som kommer att utmärka den här sidan. Se det som en försmak. Läs mer

Välkommen till Vänsterhistorikerna!

6 Dec

Historien om alla hittillsvarande klassamhällen är historien om klasskamp. Gång på gång har de förtryckta rest sig mot sina förtryckare. En av våra viktigaste uppgifter är att berätta deras historier och sanningar. Vi strävar efter ett samhälle präglat av jämlikhet och gemenskap.

Vi vill göra en insats genom att bidra med alternativa perspektiv på historien. ”Vänsterhistorikerna” är ett partipolitiskt obundet projekt som drivs av historiestudenter och historieintresserade. Vi eftersträvar bredd, men inte utslätning. Tvärtom vill vi se en mängd olika vänsterperspektiv på historien. Kritik och debatt är välkommet.

Redaktör för ”Vänsterhistorikerna” är Erik Andersson, historiestudent bosatt i Stockholm. Vill du bidra? Skicka artiklar, kommentarer, källmaterial, recensioner eller annat av intresse till vansterhistorikerna@gmail.com!