Saltsjöbadsavtalet – seger eller svek?

9 Mar

Saltsjöbadsavtalet undertecknas.

Den 20 december 1938 undertecknades ett avtal som kommit att forma Sveriges historia – Saltsjöbadsavtalet. Vid den tidpunkten gick kritikens vågor höga mot avtalet, som av många fackligt aktiva, även på central nivå, sågs som ett svek. Läs mer

Annonser

Första Internationalen: Vi har fortfarande en värld att vinna!

3 Mar

Anslag för konferensen i London där Första Internationalen bildades.

Den 28:e september år 1864 bildades Första Internationalen i S:t Martins Hall i London. Karl Marx var inbjuden till mötet, som organiserades på initiativ av den brittiska fackföreningsrörelsen, vilken ännu var i sin linda. Trots att han intog en åskådarroll på grundningsmötet blev han föreslagen och invald i det så kallade Generalrådet, Internationalens högsta ledning. Läs mer

Före manssamhället

17 Jan

Marija Gimbutas (1921-1994).

Fanns det en tid då kvinnor och män var jämlika? Hur hänger det ihop med klassamhällets uppkomst…och varför är dessa frågor så kontroversiella inom akademin? Dessa frågor ställer sig religionsvetaren Erik Rodenborg i den här artikeln om den litauiska arkeologen Marija Gimbutas forskning. Läs mer

Varför är historia revolutionärt?

15 Jan


Revolutionära kvinnor under spanska inbördeskriget.

Varför är historia revolutionärt? Frågan rymmer ett djärvt påstående, men Vänsterhistorikerna ryggar inte undan för sådant. Men vad finns det egentligen för argument för det påståendet? Läs mer

Ernst Wigforss: ”Manifestet tände elden” (1962)

12 Jan

Denna artikel skrevs år 1962 av den socialdemokratiske ideologen Ernst Wigforss, som var finansminister under perioderna 1925-26, 1932-36 och 1936-49. Ursprungligen skriven för tidningen Arbetet i februari 1962 som del av artikelserien Partiprogram och dagspolitik, som hängde ihop med socialdemokratins dåvarande diskussion om nytt handlingsprogram. Artikelserien utgavs senare samma år som skrift med titeln Är du socialist?. I dessa tider då liberala krafter blir allt mer högludda inom socialdemokratin är Wigforss artikel en påminnelse om den historiska epok under vilken marxismen erkändes som grundläggande för hela arbetarrörelsen. Wigforss lyfter i artikeln särskilt fram kapitalkoncentrationen och insikten om att arbetarklassens befrielse måste vara dess eget verk som Kommunistiska Maniftestets viktigaste bidrag. Läs mer

Kommunisterna som bekämpade Stalin

22 Dec

Lenin och Trotskij med Röda Armé-soldater i S:t Petersburg.

Vi publicerar här ett utdrag ur kapitlet ”Partikampens sista fas” i Leo Trotskijs självbiografi ”Mitt liv”. Översättningen är gjord av Göran Källqvist och Martin Fahlgren och publicerades ursprungligen på Marxistiska Internetarkivet. Utdraget berör den sista fasen av den öppna partistriden inom Sovjetunionens Kommunistiska Parti, runt partikongressen 1927. Efter Lenins död år 1924 bildades en ledartrio bestående av Stalin, Kamenev och Zinovjev. Den alliansen kom dock att bli kortlivad, och snart bildades en förenad opposition inom Sovjetunionens Kommunistiska Parti. Under denna sista tid hölls illegala möten som besöktes av tiotusentals kommunister som var kritiska till den riktning Stalin ville föra landet åt. Läs mer

Från gudinnekult till slavsamhälle – en kritisk läsning av Engels

21 Dec

Friedrich Engels.

Kvinnoförtrycket är inte naturgivet, i många tusen år levde människor utan köns- och klassförtryck, menar författaren till denna artikel. Men hur kom det sig att utvecklingen inte fortsatte på den vägen? Kerstin Alfredsson gör i följande artikel ett första längre inlägg som pekar ut några centrala frågeställningar. Läs mer